Skydda dig från inbrott och brand med ett hemlarm

Dagens hemlarm är avancerade och har många olika funktioner förutom att skydda ditt hem från inbrott. Rökdetektorer kan till exempel upptäcka brand och det finns en mängd olika lösningar på marknaden för vilka behov du än kan tänkas ha.

Ett hemlarm förhindrar inbrott eftersom det verkar avskräckande för personer som planerar att utföra ett inbrott. Från ett användarperspektiv är tillförlitlighet ett keyword när det gäller hemlarm. Du vill såklart kunna lita på att ditt larm larmar när det ska. Många försäkringsbolag erbjuder hemlarm, ibland innebär installation av ett sådant hemlarm att du får avdrag på kostnaden på hemförsäkringen. De flesta hemlarm kan kombineras på en mängd olika sätt så att du kan få ett hemlarm som passar just din familjs behov.

Grunden i de flesta hemlarmsystem är vibration eller rörelsesensorer som registrerar om någon försöker ta sig in i din bostad genom till exempel ett fönster eller en dörr. Därefter kan olika saker ske. En högt ljudande siren kan ljuda. Det är populärt eftersom det med största sannolikhet skrämmer bort tjuven innan denne hinner få med sig så mycket av värde. En annan populär kombination är att en kamera aktiveras om larmet utlöses. Med kameraövervakning kan du fånga en inbrottstjuv på bild och på så sätt ökar chanserna för att sätta dit tjuven. Utlösandet av larmet kan även vara kopplad till en professionell larmcentral som ofta har bevakning dygnet runt.

Om ditt larm aktiveras så kontaktas du typiskt av en person från larmcentralen för att kontrollera att det inte var falskt alarm, annars skickas en eller flera väktare till bostaden. De flesta hemlarm är kopplade till hemmets bredband eller till mobiltelefoni för att snabbt kunna överföra till exempel bilder av vad som pågår i ditt hem direkt till en applikation i din mobiltelefon. Från denna app kan du styra systemet och till exempel välja att kontakta 112 eller avaktivera larmet om det aktiverats av misstag när till exempel barnen kom hem från skolan. Många hemlarm är även utrustade med rökdetektorer som känner av om det skulle börja en brand i ditt hem. Fördelen med ett sådant utökat brandlarm är att det, förutom att en siren början tjuta inuti hemmet, även larmar en larmcentral. På larmcentralen kan man sedan kontrollera, till exempel via en kamera, om det faktiskt brinner i bostaden och i så fall snabbt kontakta brandkåren.