PPM – Din premiepension

En del av den allmänna pensionen i Sverige kallas för premiepension, i dagligt tal PPM. Den kan du själv påverka på flera olika sätt. Pensionen i Sverige innehåller flera olika delar som kallas inkomstpension, premiepension och garantipension. Inkomstpensionen och garantipensionen är de delar som du själv inte aktivt kan påverka på något sätt. Om du aktivt vill påverka din pension så ska du titta på premiepensionen. 2,5 procent av din inkomst upp mot 7,5 inkomstbasbelopp, vilket är 38 437,50 kronor för år 2017, avsätts till din premiepension varje månad och denna pension kan man ta ut från och med den månad man fyller 61 år.

Premiepensionen är en så kallad fondförsäkring vilket helt enkelt betyder att detta pensionsbelopp varierar år för år. Jämfört med en traditionell försäkring så är detta ett lite mer osäkert sparande. En traditionell försäkring är mycket stabil då den går efter försäkringsbolagets förvaltning då försäkringsbolaget garanterar dig en viss avkastning. En fond kan variera mycket för varje år då den går efter hur fondmarknaden ser ut.

Om man inte aktivt vill hålla på och påverka premiepensionen så hamnar din premiepension hos den sjunde AP-fondens fondalternativ som är statens egna alternativ. Gör man inget val hamnar pensionen i Statens årskullsförvaltningsalternativ som förkortas AP7 Såfa som är en av statens fyra egna sparalternativ. En stor fördel med statens alternativ är att du inte behöver välja vilka fonder som din premiepension ska sparas i vilket gör det mycket enklare för dig.

Statens PPM

Den enda egentliga nackdelen med statens fyra sparalternativ är att man bara kan välja ett av alternativen vilket då innebär att man inte kan kombinera någon av dessa med någon annan fond.

Väljer man något annat alternativ än statens fyra egna alternativ så får man mycket större möjligheter att påverka din premiepension då man kan välja upp till fem fonder att spara din premiepension i och dessa kan kombineras på hur många olika sätt som helst. Även om det finns väldigt många olika fonder att investera din premiepension i så är det mycket enkelt att få en översikt över alla fonder. Din bank och ditt försäkringsbolag kan hjälpa dig med allt som gäller PPM och fondsparande. Att välja rätt förvaltning för din PPM portfölj gör skillnad. Advisor PPM har sedan flera år haft bättre avkastning än snittet. Detta genomgående under några år. Advisor världen är en fond som köpt in sig på flera intressanta techområden.