Att tänka på när du byter PPM-fonder

I grund och botten är det ganska enkelt att byta fonder på premiepensionssystemets fondtorg. Numera använder sig många av Advisor och andra aktörer som tillhandahåller förvaltning av PPM-konton. Andra är inaktiva och sitter därmed i den beryktade “AP7-soffan”, det vill säga har sitt innehav placerat i det förvalda alternativet AP7 Såfa. Om du inte anlitar en extern fondförvaltare såsom Advisor, och inte vill sitta i AP7-soffan, kan du själv byta PPM-fonder. Även om det inte är särskilt komplicerat finns det vissa saker du bör tänka på. Här ger vi dig några tips på vad du bör ha i åtanke när du ska göra ett aktivt val:

Besök även den andra artikeln vi publicerat om PPM och Advisor fondförvaltning!

Vilken risk är du villig att ta?

Om du vill ha en hög potentiell värdeutveckling på ditt PPM-konto måste du också vara beredd att ta en högre risk. Aktiefonders värde fluktuerar mer över tid än till exempel ett räntesparande, men den högre risken gör också att aktiefonder generellt sett har en högre värdeutveckling än fonder med lägre risk.

Se upp för höga fondavgifter!

Fondernas avgifter, det vill säga den kostnad du betalar för att placera i respektive fond, är en faktor som har stor betydelse för värdeutvecklingen på ditt premiepensionskonto. I slutändan innebär det också att kostnaden liksom avkastningen avgör hur stor utbetalning du får från premiepensionssystemet när du går i pension. Nyckeln är att välja en fond vars avgift är rimlig i förhållande till den avkastning fonden ger. Du kan välja upp till fem olika fonder.

Hur lång är din sparhorisont?

Bland det viktigaste för att åstadkomma en hög avkastning är att sparandet är långsiktigt. Ju längre tid du har kvar tills du ska gå i pension, desto längre tid får pengarna att växa till sig och desto mer ytterligare pengar hinner du tjäna in till premiepensionen. När du närmar dig pensionsåldern kan det vara en bra idé att minska PPM-portföljens sammantagna risknivå.

Se pensionen i sin helhet

Om du har en hyfsad allmän pension och dessutom får tjänstepension från din arbetsgivare är chansen stor att du klarar dig bra på enbart dessa delar av pensionen. Om så är fallet kan du ta en högre risk med ditt premiepensionssparande.