Vad kostar det att anlita städföretag i Lidköping?

Vad kostar det att anlita städföretag i Lidköping?

Är det värt att anlita ett städföretag för flyttstädningen? Vad kostar hemstädning för hjälp varje vecka? Här presenteras prisexempel från ett par städföretag med priser och tjänster som erbjuds i Lidköping.

Tre exempel från städföretag i Lidköping

Företag 1

Detta städföretag tar samma timpenning oavsett vilken städtjänst som beställs. Dessutom tillkommer inte några extra kostnader. Så länge som arbetet utförs inom Lidköping gäller priset inklusive resor, material osv.  De tar 200 kr per timme. För fönsterputs gäller 220 kr per timme. Vid städning hos företag tar de 320 kr.

Hos detta företag är det lätt att veta timpriset. Däremot framgår inte hur lång tid de förväntar sig att städning av en bostad på en viss area kommer att ta.

Företag 2

Detta städföretag har ingen timtaxa utan jobbar enbart med fasta priser utifrån arean på bostaden. På hemsidan nämns några exempel. Vid hemstädning kostar det 1800 kr för en bostad på 0 – 49 kvm och 3250 kr för en bostad på 100 – 109 kvm. Det gäller då efter RUT-avdraget är bortdraget.

Även på flyttstädning och fönsterputs använder sig företaget av fast pris. Det blir tydligt mot kunden samtidigt som det blir svårt att jämföra mot städföretag som använder timpris.

Företag 3

Även detta städföretag använder en prismall som utgår från kvadratmeter. Däremot framgår inte inom vilket intervall som gäller. Istället fyller kunden i antal kvadratmeter i en ruta på hemsidan varpå ett pris presenteras. Exempelvis kostar hemstädning för 50 kvm 336 kr per tillfälle efter RUT.

Vad kostar det att anlita städföretag i Lidköping? – Det beror på…

I och med att det finns städföretag som anger timpris och andra som anger fast pris beroende på antalet kvadratmeter är det inte helt lätt att ställa dessa mot varandra. Men även mellan de som tar betalat per kvadratmeter är det mycket stor skillnad.

Pris med RUT

Samtliga tre städföretag som jämförts presenterar priset efter RUT. Det är inte oväntat eftersom de allra flesta kunder utnyttjar RUT-avdraget. Men det krävs att man som kund är insatt i vad som krävs. Skulle avdrag ske, utan att du har rätten till detta, kan du bli återbetalningsskyldig.

  • Du ska vara skriven på den adress som tjänsten utförs på. Undantag finns däremot. Du kan även beställa städning till dina föräldrar – men de kan inte beställa städning till dig.
  • Du ska vara skatteskyldig i Sverige och betalat skatt
  • Du ska inte nått upp till maxtaket på 50 000 kr per år för RUT-avdrag.

Du ska vara över 18, eller fylla 18, det år som tjänsten utförs.