Företagslarm – Helhetslösningar

Företagslarm  - Helhetslösningar

Securitas erbjuder helhetslösningar för företagslarm, och anpassar dem efter just dina behov. Har du funderat på att skaffa ett, men vet inte vad du ska välja? Man behöver inte vara jätte påläst för att göra ett bra val. Här berättar vi mer om vad som kan ingå.

Detta kan ingå i ditt företagslarm

  • Överfallslarm: Ett överfallslarm består vanligtvis av en larmknapp samt övervakningskameror. Men vilket överfallslarm som passar er butik bäst, beror på vilken säkerhetslösning ni har i nuläget, det beror även på vilken slags verksamhet ni vill skydda, vilken tid på dygnet ni upplever att verksamheten är som mest utsatt, hur era lokaler ser ut, var de ligger med mera. Ett överfallslarm fungerar som så att en knapp placeras på en strategisk plats, där den inte syns. Det kan till exempel vara under skrivbordet eller disken. Den bör typiskt sett placerar så att personalen kan nå den från där de vanligtvis står, för att kunna larma snabbt och utan att påkalla uppmärksamhet. När någon trycker på knappen skickas en signal och en filmsekvens till larmcentralen. Signalen hörs givetvis inte i butiken. Larmcentralen i sin tur meddelar genast polis och väktare. Händelseförloppet spelas in, både för att polisen ska kunna följa med i realtid och för att användas i en eventuell senare brottsutredning.
  • Inbrottslarm: Inbrottslarmet fungerar ofta avskräckande. Det är mycket mindre risk att utsättas för inbrott om det är tydligt skyltat att ni har ett företagslarm. Securitas inbrottslarm är dessutom kopplat till en larmcentral dygnet runt, så om något ändå skulle ske så får ni hjälp direkt. Det kan till exempel handla om att en väktare skickas iväg till platsen, men det beror på vad ni kommit överens med Securitas om i förväg.
  • Brandlarm: Att ha ett fungerande brandvarnarsystem är grundläggande. Om ert företag inte redan har detta, kan ni låta det ingå i det företagslarm ni skaffar. Brandvarnaren upptäcker både rökutveckling och brand i ett tidigt stadium. Det är dessutom att rekommendera att ha brandvarnarsystemet kopplat till en larmcentral så att ni sparar tid och inte behöver kontakta brandkår själva. Om ni även har övervakningskameror kopplade till företagslarmet kan bilder från dessa underlätta i att finna orsaken till branden.

Om ni har övriga frågor om Securitas företagslarm så tveka inte att höra av er till någon av de professionella medarbetarna som kan ge er råd och tips kring ert inköp.