Fördelar med privat tandvård

Allt fler väljer att gå över till privata klinker för tandvård. För ett par år sedan hade dessa bara en väldigt liten andel av marknaden men idag väljer över 60% att byta från Folktandvården till en privat aktör. Personlig service och kortare väntetider är två stora fördelar som troligtvis lockar många. Det finns ett mycket stort antal tandläkare i Stockholm, vilka många just är privata.  Många väljer just dessa eftersom allt fler väljer att byta tack vare dom många fördelarna.

Bättre priser och samma villkor

Många tror att om man väljer en privat klinik för tandvård så kommer man få betala mer för olika tjänster och behandlingar. Så är inte fallet utan faktum är att det till och med kan vara billigare. Många typer av behandlingar har ett lägre pris än hos Folktandvården medan andra har ett högre men balansen hålls ändå jämn när det kommer till prissättning. Man har även rätt till att utnyttja sitt tandvårdsbidrag samt gratis vård upp till en ålder på 23 år.

Innan man bestämmer sig för att byta kan det dock vara klokt att kolla igenom olika klinikers priser för att försäkra sig om att man gör ett bra val. Det lönar sig att jämföra. I en jämförelse av tandläkare i Stockholm visade det sig att undersökningarna var på ungefär samma nivå men att det skiljde på mycket annat

Personlig service

Vanligt bland privata kliniker är att man vid varje besök behandlas av samma tandläkare. Många upplever en mer personlig service, omtanke och trygghet genom att byta till en privat aktör. I en liten stad kan chansen vara stor att man trots allt träffar samma tandläkare vid sina besök hos folktandvården men söker man tandläkare i Stockholm är det snarare tvärtom, att man behandlas av en ny vid varje besök. Skulle man ångra sitt byte till privat tandläkare har man dessutom alltid rätten att byta precis när man vill.

Kortare köer

En annan väldigt stor fördel med att välja en privat tandläkare framför Folktandvården är att kötiderna ofta är betydligt kortare. I Stockholm och andra storstäder kan man behöva vänta månader på att få en tid medans man hos dom allra flesta privata kliniker kan få en tid inom en vecka.