Bemanningsföretag för läkare kan möta efterfrågan på kompetens

Bristen är alltjämt stor på specialistläkare i Sverige. Detta visar den rapport som Socialstyrelsen släpper en gång om året angående tillgången och efterfrågan på personal med legitimation inom vården och omsorgen. I alla 21 regioner i vårt land uppges det vara brist på läkare som besitter en specialistkompetens. Problemet kan dock enkelt lösas med hjälp av bemanningsföretag för läkare.

Bristen har uppstått av flera olika skäl

Det finns flera olika skäl till att det har uppstått en brist på specialistläkare och annan kompetent vårdpersonal i vårt land. Somt tur väl är finns det samtidigt vissa lösningar på problemet som har kunnat identifieras. Alla lösningarna har dock en sak gemensamt: det är viktigt att vårdgivarna sätter igång omedelbums.

Orsaken till detta är att det kan ta uppemot ett årtionde att utbilda och lära upp en läkare ordentligt. Därför behöver svenska vårdgivare agera redan idag för att kunna tillgodose morgondagens behov av kompetent arbetskraft. Man skulle till och med kunna påstå att vårt land står och fallet med att denna strävan lyckas. Därför bör vårdgivarna göra allt som står i sin makt för att få bukt med problemet, inklusive att samarbeta med bemanningsföretag för läkare.

Viktigt med långsiktiga relationer med bemanningsföretag för läkare

Behovet av specialistläkare och annan vårdpersonal gäller alltså inte bara för stunden utan är även aktuellt inför framtiden. Därför är det viktigt att snarast möjligt börja arbeta mot en lösning på bristen. Av denna anledning är det viktigt att våra vårdgivare upprättar långsiktiga relationer med bemanningsföretag för läkare. Genom att göra detta kan behovet av kompetent arbetskraft enklare mötas. Dessutom handlar det alltså inte bara om att förbereda sig inför morgondagen utan behovet är faktiskt akut redan idag.

Det finns dock vissa ljusglimtar i mörkret. Några exempel på sådana är att:

  • Det finns gott om läkarstudenter som håller på att utbilda sig och som tillgängliggörs på arbetsmarknaden inom kort.
  • Bemanningsföretagen står rustade med bemanningsläkare och är redo att hjälpa till att möta efterfrågan på kompetenta läkare.

Detta gör att vi förhoppningsvis slipper se ett stort antal läkare gå mot utbrändhet och förtida pension. Men för att framtiden ska kunna se ljus ut är det viktigt med handling idag, inte bara imorgon.